Εν συντομία

Ο σχεδιασμός του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και η αποτελεσματικότερη αξιοποίησή του με βάση τον επιχειρησιακό κλάδο και το εύρος πεδίων δραστηριοποίησης, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις κάθε οργανισμού. Στην Praxis Factor (Συντελεστής Πράξις Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.) ειδικευόμαστε στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Είστε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή δραστηριοποιείστε στον κλάδο της υγείας; Είστε κατασκευαστής, φαρμακευτική, ναυτιλιακή ή βιομηχανική εταιρεία; Είστε διαχειριστής ξενοδοχείου; Αν πράγματι οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν κρίσιμο συστατικό λειτουργίας του οργανισμού σας, τότε ο καλύτερος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας για ανάλυση περίπτωσης. Κάθε επιχειρησιακό μοντέλο έχει το δικό του μοναδικό DNA.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγκατάσταση

Eργονομική τοποθέτηση, παραμετροποίηση, συμβατότητα

Προγραμματισμός

Προσαρμοσμένος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό

Αναβάθμιση

Μένουμε συντονισμένοι
με την εξέλιξη

Επέκταση

Mεγαλώνοντας
και εξοικονομώντας

Τεχνική Υποστήριξη

Διασφάλιση εύρυθμης
λειτουργίας