Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το προνόμιο να έχουμε την πλήρη εικόνα και να είμαστε μέρος της τεχνολογικής εξέλιξης από την αναλογική τηλεφωνία στην ψηφιακή και πλέον στη VoIP είναι ανεκτίμητο. Η αναγνώριση η οποία εισπράττουμε είναι αποτέλεσμα της συνέπειας διαχρονικά, προερχόμενη από εκτενές βιογραφικό, εύρους από εταιρείες βιομηχανικού εξοπλισμού και κατασκευαστικές, μέχρι πλοία και Σώματα Ασφαλείας. Προτιμούμε να ομιλούν οι συνεργάτες μας για εμάς, ενώ συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας μέσω των προτύπων ISO, της εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων και την πιστοποίηση από τον κατασκευαστή Ericsson LG. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες (εγκατάσταση – προγραμματισμός – αναβάθμιση – επέκταση – τεχνική υποστήριξη) παραμένοντας πρωτοπόροι, καθώς συμπληρωματικά της εμπειρίας εξυπηρέτησης, είναι αρχή μας να αφουγκραζόμαστε τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμένες στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό σας. Η κοινωνική ευθύνη της εταιρείας μας εκφράζεται έμπρακτα σε δράσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα, λειτουργία με σεβασμό στο περιβάλλον και ανακύκλωση αποσυρθέντος εξοπλισμού.