ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προσαρμοσμένος στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό

Η παραμετροποίηση του τηλεφωνικού κέντρου σημαίνει πολύ περισσότερα από τη διαδικασία του να θέσουμε το σύστημα σε λειτουργία – είναι αποτέλεσμα μελέτης με βάση τους στόχους σας. Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός έχει ως απώτερο ρόλο να επικοινωνεί τους επιχειρηματικούς σας στόχους και ο προσανατολισμός μας είναι η υλοποίηση αυτού ακριβώς του σκοπού. Ο σχεδιασμός εκτείνεται από την αριθμοδοσία με βάση το οργανόγραμμα και πεδίο δραστηριοποίησης, την προαπάντηση ως εργαλείο διαχείρισης κλήσεων με βάση τα κανάλια διανομής σε συνδυασμό με άλλες εφαρμογές (π.χ. ειδική εφαρμογή hospitality solution για ξενοδοχεία και νοσοκομεία), μέχρι τη ζεύξη της εγκατάστασης με υποκαταστήματα εντός ή εκτός επικράτειας, επίγεια ή θαλάσσια, σε περιβάλλον PBX ή μέσω δορυφόρου. Αντιλαμβανόμαστε τη συμβολή μας σαν Συμβουλευτική όπου με βάση την Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική του εταιρικού σχηματισμού, σας καλωσορίζουμε να μοιραστείτε μαζί μας πώς αντιλαμβάνεστε τη βέλτιστη τηλεπικοινωνιακή εμπειρία.