ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Μεγαλώνοντας και εξοικονομώντας

 

Η διαδικασία αναπροσαρμογής χαρτογράφησης των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι χρήστες και εξοπλισμός μεγαλύτερης χωρητικότητας προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις και στόχους, ως αποτέλεσμα της πορείας ανάπτυξης. H επένδυση είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, προσαρμόζεται στα επίπεδα ζεύξης ή αυτονομίας, κατασκευή υπό-σταθμών, βελτιστοποίηση ενοποιημένης απόδοσης και διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας (fail-over). Καθώς η επέκταση δοκιμάζει τα όρια του φυσικού χώρου αλλά και την ψηφιακή και τηλεπικοινωνιακή χωρητικότητα, απόλυτη προϋπόθεση είναι η σωστή μελέτη. Απαιτείται χρονοδιάγραμμα, ύπαρξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, διαχείριση χρόνου μετάβασης (cut-over) και εναλλακτικού σχεδίου καθώς και η διαθεσιμότητα επαρκών πόρων συντήρησης του εκτεταμένου σχηματισμού.