ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Eργονομική τοποθέτηση – Παραμετροποίηση – Συμβατότητα

 

Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός τοποθετείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του ηλεκτρολόγου – εγκαταστάτη. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελούν η ύπαρξη αριθμημένου κατανεμητή και ειδικά για την τεχνολογία VoIP, η δομημένη καλωδίωση. Είναι σημαντικό να υφίσταται συντηρημένο δίκτυο τηλεφωνίας από τον Εθνικό Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των γραμμών από τον πάροχο τηλεφωνίας και internet. Η εμπειρία μας στο χώρο συνδυάζει την αρμονική συνύπαρξη και λειτουργία των παραπάνω. Εργονομική τοποθέτηση και παραμετροποίηση, προσαρμογή στο φυσικό χώρο της εταιρείας/οργανισμού, συνδυασμένη με συμβατότητα με άλλα συστήματα όπως καταγραφικό κλήσεων, εταιρικά/λογιστικά προγράμματα, CRM, με γνώμονα τον κλάδο δραστηριοποίησης.